100 bài học tiếng Anh

Lesson 1 Level 1
Where are you from?
Bạn từ đâu tới?
Lesson 2 Level 1
Do you speak English?
Bạn có nói tiếng Anh không?
Lesson 3 Level 1
What's your name?
Tên bạn là gì?
Lesson 4 Level 1
Asking directions.
Hỏi đường.
Lesson 5 Level 1
I'm hungry.
Tôi đói.
Lesson 6 Level 1
Do you want something to drink?
Bạn có muốn uống gì không?
Lesson 7 Level 1
That's too late.
Muộn quá.
Lesson 8 Level 1
Choosing a time to meet.
Định thời gian gặp nhau.
Lesson 9 Level 1
When do you want to go?
Khi nào bạn muốn đi?
Lesson 10 Level 1
Ordering food.
Gọi thức ăn.
Lesson 11 Level 1
Now or later?
Bây giờ hoặc sau?
Lesson 12 Level 1
Do you have enough money?
Bạn có đủ tiền không?
Lesson 13 Level 1
How have you been?
Bạn đã ra sao?
Lesson 14 Level 1
Introducing a friend.
Giới thiệu một người bạn.
Lesson 15 Level 1
Buying a shirt.
Mua một cái áo sơ mi.
Lesson 16 Level 1
Asking about location.
Hỏi địa điểm.
Lesson 17 Level 1
Do you know the address?
Bạn có biết địa chỉ không?
Lesson 18 Level 1
Vacation to Canada.
Đi nghỉ mát ở Canada.
Lesson 19 Level 1
Who is that woman?
Người phụ nữ đó là ai?
Lesson 20 Level 1
Common questions.
Những câu hỏi thông thường.
ICSpeak - I Can Speak
Sứ mệnh của ICSpeak là giúp mọi người nói chuyện được bằng tiếng Anh
ICSpeak - I Can Speak
Học nói tiếng Anh không cần học ngữ pháp

Siêu dễ - siêu nhanh

Ai cũng học được

FREE

ICSpeak - I Can Speak ICSpeak - I Can Speak
Khi trẻ con học ngôn ngữ, chúng học cả từ và cụm từ với nhau. Chúng ta hãy học giống như chúng!

Bạn sẽ nói được tiếng Anh

Như người bản xứ